Μεταβολή γνωστοποίησης λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΜΑΗΣ” επί της οδού Αμερικής 15, στον Δήμο Γλυφάδας. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1298010(ver.1)/26-05-2023.