Μεταβολή γνωστοποίησης λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΑΘΗΣ” επί της οδού Π. Τσαλδάρη 397-405 & Αιγέως 12, στον Δήμο Καλλιθέας. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1133144(ver.4)/31-05-2023.