Μεταβολή γνωστοποίησης λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ALPHA ΕΤΙΚΕΤΕΣ EE” επί της οδού Τρικάλων 28, στον Δήμο Αγίου Δημητρίου. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1309313(ver.1)/25-07-2023.