Μεταβολή γνωστοποίησης λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΤΣΗΣ” επί της οδού Πρόεδρου Δρακάκη & Δραγατσανίου, στον Δήμο Αγίου Δημητρίου. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1152504(ver.1)/28-07-2023.