Μεταβολή γνωστοποίησης λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. – ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜ. & ΣΙΑ Ο.Ε.” επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου 3, στον Δήμο Γλυφάδας. 
Αριθμός Γνωστοποίησης: 1240134(ver.1)/05-09-2023.