Μεταβολή γνωστοποίησης λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΑΓΡΕΔΟΣ” επί της οδού Αφροδίτης 45, στον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης, Δ.Ε. Ελληνικού. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1300412(ver.1)/14-09-2023.