Μεταβολή γνωστοποίησης λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΜΠΟΥΚΟΥΡΟΣΕ ΚΕΤΙ” επί της οδού Αίαντος 86, στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου. 
Αριθμός Γνωστοποίησης: 1249388(ver.1)/15-09-2023.