Μεταβολή γνωστοποίησης λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΜΑΡΗΣ” επί της οδού Κοραή 8, στον Δήμο Αγίου Δημητρίου. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1298400(ver.1)/27-09-2023.