Μεταβολή γνωστοποίησης λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΥΣΙΟΣ” επί της οδού Κριμαίας 98, στον Δήμο Γλυφάδας. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1243989(ver.2)/02-10-2023.