Μεταβολή γνωστοποίησης λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ” επί της οδού Θεσσαλονίκης 117, στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, Δ.Ε. Μοσχάτου. 
Αριθμός Γνωστοποίησης: 1147081(ver.3)/18-10-2023.