Μεταβολή γνωστοποίησης λειτουργίας του εργαστηρίου περάτωσης έψησης ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας της εταιρίας “ΑΡΤΟΠΟΙΗΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣΕ Ε” επί της οδού Ι. Φωκά 89 στο Δήμο Γαλατσίου.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (ver 1) PDF 90,40 KB20/12/21 10:51:21
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (ver 2) PDF 91,22 KB20/12/21 10:34:40