Μεταβολή γνωστοποίησης λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΣΑΣ” επί της οδού Μυστρά 125, στον Δήμο Γλυφάδας. 
Αριθμός Γνωστοποίησης: 1300992(ver.1)/01-11-2023.