Μεταβολή γνωστοποίησης λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “VLADIMIR DURMISHI” επί της οδού Χαροκόπου 133, στον Δήμο Καλλιθέας. 
Αριθμός Γνωστοποίησης: 1042741(ver.2)/02-11-2023.