Μεταβολή γνωστοποίησης λειτουργίας Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής του φορέα με την επωνυμία “ΠΟΛΥΠΑΝ ΓΚΡΟΥΠ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” επί της οδού Κύπρου 5, στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, Δ.Ε. Μοσχάτου. 
Αριθμός Γνωστοποίησης: 1314386(ver.1)/08-11-2023.