Μεταβολή γνωστοποίησης λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΜΑΗΣ” επί της οδού Αμερικής 15, στον Δήμο Γλυφάδας. 
Αριθμός Γνωστοποίησης: 1298010(ver.3)/10-11-2023.