Μεταβολή γνωστοποίησης λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” επί της οδού Ελ. Βενιζέλου (Πρώην Γράμμου) 107, στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, Δ.Ε. Μοσχάτου. 
Αριθμός Γνωστοποίησης: 1193029(ver.1)/15-11-2023.