Μεταβολή γνωστοποίησης λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΜΙΧΑΗΛ ΣΟΡΟΒΑΚΟΣ” επί της οδού Θουκυδίδου 1, στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1327277(ver.1)/04-01-2024.