Μεταβολή γνωστοποίησης λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “MEATBALLER Ε.Ε.” επί της οδού Αρτέμιδος 15, στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, Δ.Ε. Μοσχάτου. 
Αριθμός Γνωστοποίησης: 1120997(ver.3)/18-02-2024. 
MEATBALLER EE 1120997.003 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 3 PDF 108,86 KB22/02/24 01:03:26