Μεταβολή γνωστοποίησης λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “AELLIS FOOD ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.” επί της οδού Μιαούλη 40, στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, Δ.Ε. Μοσχάτου. 
Αριθμός Γνωστοποίησης: 1176212(ver.2)/20-03-2024.