Μεταβολή γνωστοποίησης λειτουργίας Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής του φορέα με την επωνυμία “ISO PLUS ΣΥΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” επί των οδών Ρόδων 6 & Κυβέλης 29, στον Δήμο Αλίμου. 
Αριθμός Γνωστοποίησης: 1334446(ver.1)/05-04-2024. 
ISO PLUS ΑΕ 1334446.001 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 1 PDF 83,84 KB08/04/24 09:37:32