Μεταβολή γνωστοποίησης λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “DESTINY AND FORTUNE Ε.Ε.” επί της Λεωφόρου Αμφιθέας 91, στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου. 
Αριθμός Γνωστοποίησης: 1346677(ver.1)/12-04-2024.