Μεταβολή γνωστοποίησης λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “BWA YACHTING PROVISIONING GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ” επί της Λεωφόρου Συγγρού 205, στον Δήμο Νέας Σμύρνης. 
Αριθμός Γνωστοποίησης: 1306642(ver.1)/25-04-2024.