Μεταβολή γνωστοποίησης λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “SHPRESA BEQIRI” επί της οδού Στρατηγού Μακρυγιάννη 119 στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, Δ.Ε. Μοσχάτου. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1133055(ver.3)/17-05-2024. 

SHPRESA BEQIRI 1133055.003 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 3 PDF 717,16 KB17/05/24 03:30:45