Μεταβολή γνωστοποίησης λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΕΛΕΝΑ ΕΡΕΜΕΓΙΕΒΑ” επί της οδού Σόλωνος 70, στον Δήμο Καλλιθέας. 
Αριθμός Γνωστοποίησης: 1231756(ver.2)/14-06-2024.