Μεταβολή γνωστοποίησης λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “DOTLESS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης 550, στον Δήμο Αλίμου. 
Αριθμός Γνωστοποίησης: 1139197(ver.1)/20-06-2024. 

DOTLESS ΙΚΕ 1139197.001 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 1 PDF 90,31 KB20/06/24 02:34:57