Μεταβολή γνωστοποίησης λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “DOTLESS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης 550, στον Δήμο Αλίμου. 
Αριθμός Γνωστοποίησης: 1139197(ver.2)/20-06-2024.
DOTLESS ΙΚΕ 1139197.002 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2 PDF 90,76 KB20/06/24 02:36:16