Μεταβολή γνωστοποίησης λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΜΕΓΑ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” επί της οδού Πλαπούτα 18, στον Δήμο Αλίμου. 
Αριθμός Γνωστοποίησης: 1360285(ver.1)/02-07-2024.