Μεταβολή γνωστοποίησης λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΛΟΥΙΖΑ ΚΑΡΑΦΩΤΗ” επί της οδού Ανδρομάχης 191, στον Δήμο Καλλιθέας. 
Αριθμός Γνωστοποίησης: 1240375(ver.1)/02-07-2024.