Μεταβολή γνωστοποίησης λειτουργίας μεταποιητικής ή συναφούς δραστηριότητας του φορέα με την επωνυμία “ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” επί της οδού Αγίου Δημητρίου 305, στον Δήμο Αγίου Δημητρίου. 
Αριθμός Γνωστοποίησης: 1003828(ver.1)/03-06-2024.