Μεταβολή γνωστοποίησης λειτουργίας Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής του φορέα με την επωνυμία “Δ ΜΑΝΙΑΤΗΣ Π ΜΠΟΜΠΟΣ ΕΜΜ ΦΡΟΥΔΑΚΗΣ ΕΠΕ” επί της οδού Ραφαηλίδη 3, στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, Δ.Ε. Ταύρου. 
Αριθμός Γνωστοποίησης: 1183311(ver.3)/11-07-2024.