Μεταβολή γνωστοποίησης λειτουργίας της δραστηριότητας “εγκατάσταση περάτωσης έψησης με πρατήριο πώλησης άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής” της επιχείρησης “ΑΑΚ ΚΩΤΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ” επί της οδού Λ. Βουλιαγμένης 270Α, στον Δήμο Αγίου Δημητρίου. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1180654(ver.1)/25-03-2022.