Μεταβολή γνωστοποίησης λειτουργίας Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής της δραστηριότητας “γεωργικά, κτηνοτροφικά προϊόντα και αλιεύματα” της επιχείρησης “ΨΥΓΕΙΑ ΒΕΡΜΙΟΝ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ ΑΕ” επί της οδού Πειραιώς 88, στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, Δ.Ε. Μοσχάτου.

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1092338(ver.1)/07-04-2022.