Μεταβολή γνωστοποίησης λειτουργίας της δραστηριότητας “αρτοποιείο” της “ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΓΕΥΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” επί της οδού Πειραιώς 40, στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, Δ.Ε. Μοσχάτου. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1011811(ver.6)/08-04-2022.