Μεταβολή γνωστοποίησης λειτουργίας του αρτοποιείου με εργαστήριο ζαχαροπλαστικής της εταιρίας “A MANCE B TABAKU Ο Ε” επί της οδού Φιλολάου 207 στο Δήμο Αθηναίων.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (ver2) PDF 89,70 KB22/11/21 09:42:55
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (ver3) PDF 90,83 KB22/11/21 09:42:55