Μεταβολή γνωστοποίησης λειτουργίας της δραστηριότητας “αρτοποιείο με εργαστήριο ζαχαροπλαστικής” της εταιρείας “ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” επί της οδού Πειραιώς 40, στο Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, Δ.Ε. Μοσχάτου.

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ PDF 60,05 KB22/11/21 09:59:23