Μεταβολή γνωστοποίησης λειτουργίας της δραστηριότητας αρτοποιείο της “ΑΝΔΡ ΒΙΟΛΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ” επί της οδού Μεταμορφώσεως 18, στον Δήμο Αλίμου. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1258362(ver.1)/13-09-2022 Μεταβολή.