Μεταβολή γνωστοποίησης λειτουργίας της δραστηριότητας βιοτεχνία λευκών ειδών και ενδυμάτων στην επωνυμία “ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΟΡΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ” επί της οδού Ολυμπίας 20, στον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης, Δ.Ε. Αργυρούπολης. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1224087(ver.1)/28-09-2022.