Μεταβολή γνωστοποίησης λειτουργίας της δραστηριότητας επαγγελματικό εργαστήριο κατασκευής ξύλινων επίπλων – εργασίες κατασκευών εσωτερικής διακόσμησης στην επωνυμία “Α ΒΙΔΟΣ ΟΕ” επί της οδού Αδελφών Γιαννίδη 7, στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, Δ.Ε. Μοσχάτου. 

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1245475(ver.1)/29-09-2022.