Μεταβολή γνωστοποίησης λειτουργίας του εργοστασίου παράγωγης ετοίμου σκυροδέματος, στο φορέα «SUPER BETON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», επί της  Λεωφόρου Ειρήνης 85, ΤΚ 177 78 ΤΑΥΡΟΣ.

Αριθμός Γνωστοποίησης: 1182432 (ver. 2). 

Το συνημμένο αρχείο μπορεί να περιέχει διαγραμμένα στοιχεία για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων.