ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΛΑΜΑΡΙΝΑ, ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ -ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΛΙΑΜΗΣ- ΟΔΥΣΣΕΩΣ 12, ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:1290555 (ver. 2).