ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΠΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΚΑΤΣΙΕΡΗ ΑΦΟΙ ΑΕΒΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΠΑΝΙΟΥ, ΣΤΗ ΘΕΣΗ  “ΠΟΚΑ” – ΤΘ 27 , ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ.