ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΟΥΡΤΙΝΟΒΕΡΓΩΝ & ΚΟΥΡΤΙΝΩΝ ΡΟΜΑΝ, ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Κ ΚΙΟΥΡΚΤΣΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΟΥΡΤΙΝΟΞΥΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΛΕΩΦ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΑΛΥΒΙΩΝ, 1ο ΧΛΜ. ΘΕΣΗ ΣΑΜΑΡΘΙ/ΠΑΤΗΜΑ, ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: 1136063 (ver. 1).