ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ, ΝΕΡΩΝ, ΜΠΥΡΑΣ, ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ, COSMOS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΤΑΜΑΤΗ ΔΑΜΑΣΚΟΥ, ΑΡΙΘΜΟΣ 24, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ,  ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 1059821 (ver. 3).