ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-Κ ΔΕΔΕΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ SOLARENG, ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΑΓ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΛΑΜΟΣ, ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:1330830 (ver. 1).