ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NOVENTA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε. ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΩΡΩΠΟΥ.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 84,24 KB21/05/24 10:26:40