ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΡΤΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ Ε. Ε. ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ  36ο χλμ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ. 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 59,34 KB21/05/24 10:49:52