ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΕΣΤΗΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΣΤΙΣ ΑΦΙΔΝΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 85,60 KB04/06/24 11:05:40