ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΙΟΙ Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ  “ΤΖΟΥΜΠΑ – ΜΠΑΘΕΖΑ” ΒΙ.ΠΑ. Δ.Κ. ΑΥΛΩΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 91,30 KB11/06/24 11:01:08