ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΥΣΙΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Ε. Ε. ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΡ. 443 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 1355254 (ver. 1).

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 90,89 KB21/06/24 10:46:17