ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΟΛΥΠΛΑΣΤ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ  ΒΙΠΑ ΑΥΛΩΝΑ – ΘΕΣΗ “ΜΟΥΡΙΚΙ” ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΑΡ. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  1265871 (ver. 1).

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 93,91 KB09/07/24 12:45:55